Alle berichten

TV Gelderland bij Medic

TV Gelderland was bij Medic in het kader van hun programma Gelderland helpt, waar zij aandacht besteden aan vrijwilligerswerk.
Sinds de uitzending hebben wij een flink aantal positieve reacties gekregen en ook hebben zich weer een aantal nieuwe vrijwilligers aangemeld.

Fixateur externe in gebruik in Sierra Leone

Deze galerij bevat 5 foto's.

Bericht uit Sierra Leone

Beste mensen,

Hierbij wil ik jullie graag bedanken!

Gisteren werd A, 11 jaar, bij ons binnengebracht nadat hij met de motor waar hij achterop zat gevallen was.
Zijn linker bovenarm was zwaar gewond, zowel soft tissue als minimaal 2 fracturen.

FixExtSL-1C
Helaas geen Xray hier, hopelijk lukt het om die deze week wel te krijgen.
Hij kon zijn vingers nog wel bewegen en had ook gevoel in zijn gehele hand.
Op de OK hebben we zijn wond verder geïnspecteerd en geopereerd.

fixExtSL-2C
Gezien de twee instabiele fracturen (mogelijk ook nog een bij de elleboog,
maar die was klinisch niet precies te lokaliseren), en de forse soft tissue schade,
is besloten dat deze casus wel degelijk een indicatie heeft om de fixateur externe te gebruiken.

FixExtSL-4B

Hartelijk dank voor het leveren van het materiaal en het geven van de juiste kennis en inzicht om het te gebruiken.

Groet

Medic ondersteunt de aanleg van wateropslagtanks in Uganda

Deze galerij bevat 2 foto's.

Stichting Medic ondersteunt de realisatie van 3 extra opslagtanks voor schoon regenwater ten behoeve van het Karuguuza Health Centre van Emesco in Uganda. Dit is nodig omdat er geen aansluiting is op het openbare waterleidingnet, dat overigens van slechte kwaliteit is.

IMG-20160523-WA0012     IMG-20160530-WA0004

 

Medic draagt bij aan realisatie OK in Guzang, Kameroen

Deze galerij bevat 1 foto.

Stichting Medic draagt bij in de kosten van de bouw en inrichting van een kleine operatiekamer in het Health Centre in Guzang, Kameroen.

In de jaren 2009-2012 is door Stichting Medic bijgedragen aan de bouw van een hal ten behoeve van het project ‘Moeder- en Kindzorg’. Verslagen en foto’s van het verloop van de bouw en de renovatie van het gebouw zijn regelmatig uitgewisseld. Ook is uitgebreide achtergrondinformatie betreffende de gezondheidszorg in het gebied aan ons verstrekt. Op 4 mei 2013 werd de nieuwe hal van het gezondheidscentrum feestelijk geopend. Het was de succesvolle afsluiting van een project ‘Moeder- en Kindzorg’.

moeder en kind kliniek

Verzoek om een kleine gecombineerde operatie/verloskamer:

Een ruimte voor met name ingrepen bij bevallingen (keizerssnede) en kleine operatieve ingrepen wordt node gemist. Op verzoek van de Gezondheidscommissie heeft de architect, de heer Peter van Leerdam,  een bouwplan getekend voor een kleine gecombineerde operatie/verloskamer met de bijbehorende omkleed- en steriele ruimten. Het is een aanbouw aan het huidige gebouw.

De kosten worden geschat op ongeveer € 20.000,–. Een bedrag dat het centrum zelf moeilijk kan opbrengen. Reden waarom Stichting Medic besloten heeft om dit bedrag ter beschikking te stellen. De ervaring leert dat het het volledige bedrag ten goede zal komen aan de bouw en zorgvuldig zal worden verantwoord.

MRC-Holland Foundation steunt Medic

MRC-Holland logo 2009 v1.2 small (1)

De MRC-Holland Foundation heeft besloten stichting Medic ook in 2016 een aanzienlijk geldbedrag te schenken. Wij zijn daar zeer verheugd over en kunnen hierdoor in 2016 weer vele projecten financieel ondersteunen

De MRC-Holland Foundation is verbonden aan het Amsterdamse biotechnologiebedrijf MRC-Holland (www.mlpa.com). De MRC-Holland Foundation wil bijdragen aan een betere wereld door wereldwijd diverse projecten op het gebied van onderwijs en medische zorg financieel te steunen.

 

Metes B.V. schenkt Echoapparatuur aan Medic

Metes.bv in Almere, een zelfstandige service organisatie voor medische apparatuur,  is een werkmaatschappij van Medical Specialties Holding waar ook PartMedical en Biomedic deel van uitmaken.

Metes b.v. steunt Stichting Medic door het schenken van apparatuur die door Metes b.v. niet meer wordt gebruikt maar nog goed functionneert. Ook helpt Metes b.v. bij het opleiden van onze vrijwilligers in het repareren en testen van de geschonken apparatuur. Met dit verantwoord maatschappelijk ondernemen helpt Metes b.v. onze projecten tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren.

metes logo

 

www.metes.nl

 

Stichting Comoe Ivoorkust

In Bounkani, Ivoorkust, heeft de regering onlangs 26 nieuwe plattelandsklinieken gebouwd. Verdere inrichting hiervan komt voor rekening van de regionale overheid maar die heeft gebrek aan middelen. Stichting Comoe helpt de regionale overheid om in Nederland goedkope leveranciers te vinden. Stichting Comoe wil ook fondsen werven om hen financieel te ondersteunen bij aanschaf en transport naar Ivoorkust.
Stichting Medic schonk €2000,- aan Stichting Comoe en maakte het mogelijk om medische goederen te verschepen naar de plattelandsklinieken in Bounkani.

www.stichtingcomoe.eu

Naamloos

Gezondheidscentrum in aanbouw

Stichting Home of Hope Sri Lanka

Medic steunt al enige tijd de Stichting Home of Hope in Sri Lanka met de levering van apparatuur en goederen voor fysiotherapie.

Home of Hope is een organisatie die zich ontfermt over kinderen zonder toekomst. Kinderen die het slachtoffer waren van de burgeroorlog. Nu is het ook een plaats voor kinderen waar de ouders niet zelf voor kunnen zorgen. Op 12,5 hectare land staat een heus kinderdorp met ruimte voor 90 kinderen en het aantal groeit. Doel is dat ze in de toekomst weer op eigen benen kunnen staan.

www.homeofhope4all.nl

website 1           website 2           looprek 1

Update Christina Specialist Hospitaal Nigeria

Sinds enige jaren helpt Stichting Medic bij de inrichting van het Christina Specialist Hospitaal in Owerri, Nigeria. Dr. Amaechi is de chirurg die samen met zijn vrouw en twee zoons ervoor zorgt dat dit ziekenhuis voorziet in de zorg voor de lokale bevolking. Hieronder treft u een deel van een verslag aan van mevrouw Amaechi over het wel en wee van het Christina hospitaal. 

 

Graag willen wij aan u in Stichting Medic nogmaals onze grote waardering betuigen voor uw grote belangstelling en betrokkenheid bij ons werk.

Het ziekenhuis heeft heel veel baat bij de verbeterde electriciteits voorziening en de nieuwe ziekenhuis uitrusting dankzij uw hulp.

Het is druk in het ziekenhuis en Dr. Amaechi voert geregeld operaties uit. Vaak betreft het slachtoffers van verkeers- of andere ongevallen. Ook vaak kinderen met misvormingen van hun benen of voeten.

Na behandeling in Christina Specialist Hospital zijn deze patienten weer recht van lijf en leden en kunnen weer voor zichzelf en hun familie zorgen of hun school opleiding afmaken.

Vaak worden patienten verwezen uit andere delen van Nigeria zoals Port Harcourt, Lagos en Abuja, omdat het ziekenhuis zorg van hoge kwaliteit levert waarvoor men elders nergens terecht kan.  Verslag voor St.Medic Sept.2014

foto ok 1 foto ok 2

De Operatiekamer                                                                  Dr. Amaechi voert een operatie uit met zoon Christian (L.)

 

Financiële steun bij promotie

Dinsdag 18 november promoveerden Rolf Jan den Adel en Michaël Lansbergen aan de technische universiteit in Eindhoven, op het proefontwerp  “COMPLEXITET DE BAAS?!Zorgtechnologie is Mensenwerk”. Inplaats van cadeaus vroegen beide heren aan familieleden en vrienden om een financiële donatie aan Stichting Medic te doen. Voor de steun aan het goede doel zijn wij alle gulle gevers zeer dankbaar.

promotie website