Alle berichten

MRC-Holland Foundation steunt Medic

MRC-Holland logo 2009 v1.2 small (1)

De MRC-Holland Foundation heeft besloten stichting Medic ook in 2016 een aanzienlijk geldbedrag te schenken. Wij zijn daar zeer verheugd over en kunnen hierdoor in 2016 weer vele projecten financieel ondersteunen

De MRC-Holland Foundation is verbonden aan het Amsterdamse biotechnologiebedrijf MRC-Holland (www.mlpa.com). De MRC-Holland Foundation wil bijdragen aan een betere wereld door wereldwijd diverse projecten op het gebied van onderwijs en medische zorg financieel te steunen.

 

Metes B.V. schenkt Echoapparatuur aan Medic

Metes.bv in Almere, een zelfstandige service organisatie voor medische apparatuur,  is een werkmaatschappij van Medical Specialties Holding waar ook PartMedical en Biomedic deel van uitmaken.

Metes b.v. steunt Stichting Medic door het schenken van apparatuur die door Metes b.v. niet meer wordt gebruikt maar nog goed functionneert. Ook helpt Metes b.v. bij het opleiden van onze vrijwilligers in het repareren en testen van de geschonken apparatuur. Met dit verantwoord maatschappelijk ondernemen helpt Metes b.v. onze projecten tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren.

metes logo

 

www.metes.nl

 

Stichting Comoe Ivoorkust

In Bounkani, Ivoorkust, heeft de regering onlangs 26 nieuwe plattelandsklinieken gebouwd. Verdere inrichting hiervan komt voor rekening van de regionale overheid maar die heeft gebrek aan middelen. Stichting Comoe helpt de regionale overheid om in Nederland goedkope leveranciers te vinden. Stichting Comoe wil ook fondsen werven om hen financieel te ondersteunen bij aanschaf en transport naar Ivoorkust.
Stichting Medic schonk €2000,- aan Stichting Comoe en maakte het mogelijk om medische goederen te verschepen naar de plattelandsklinieken in Bounkani.

www.stichtingcomoe.eu

Naamloos

Gezondheidscentrum in aanbouw

Stichting Home of Hope Sri Lanka

Medic steunt al enige tijd de Stichting Home of Hope in Sri Lanka met de levering van apparatuur en goederen voor fysiotherapie.

Home of Hope is een organisatie die zich ontfermt over kinderen zonder toekomst. Kinderen die het slachtoffer waren van de burgeroorlog. Nu is het ook een plaats voor kinderen waar de ouders niet zelf voor kunnen zorgen. Op 12,5 hectare land staat een heus kinderdorp met ruimte voor 90 kinderen en het aantal groeit. Doel is dat ze in de toekomst weer op eigen benen kunnen staan.

www.homeofhope4all.nl

website 1           website 2           looprek 1

Update Christina Specialist Hospitaal Nigeria

Sinds enige jaren helpt Stichting Medic bij de inrichting van het Christina Specialist Hospitaal in Owerri, Nigeria. Dr. Amaechi is de chirurg die samen met zijn vrouw en twee zoons ervoor zorgt dat dit ziekenhuis voorziet in de zorg voor de lokale bevolking. Hieronder treft u een deel van een verslag aan van mevrouw Amaechi over het wel en wee van het Christina hospitaal. 

 

Graag willen wij aan u in Stichting Medic nogmaals onze grote waardering betuigen voor uw grote belangstelling en betrokkenheid bij ons werk.

Het ziekenhuis heeft heel veel baat bij de verbeterde electriciteits voorziening en de nieuwe ziekenhuis uitrusting dankzij uw hulp.

Het is druk in het ziekenhuis en Dr. Amaechi voert geregeld operaties uit. Vaak betreft het slachtoffers van verkeers- of andere ongevallen. Ook vaak kinderen met misvormingen van hun benen of voeten.

Na behandeling in Christina Specialist Hospital zijn deze patienten weer recht van lijf en leden en kunnen weer voor zichzelf en hun familie zorgen of hun school opleiding afmaken.

Vaak worden patienten verwezen uit andere delen van Nigeria zoals Port Harcourt, Lagos en Abuja, omdat het ziekenhuis zorg van hoge kwaliteit levert waarvoor men elders nergens terecht kan.  Verslag voor St.Medic Sept.2014

foto ok 1 foto ok 2

De Operatiekamer                                                                  Dr. Amaechi voert een operatie uit met zoon Christian (L.)

 

Financiële steun bij promotie

Dinsdag 18 november promoveerden Rolf Jan den Adel en Michaël Lansbergen aan de technische universiteit in Eindhoven, op het proefontwerp  “COMPLEXITET DE BAAS?!Zorgtechnologie is Mensenwerk”. Inplaats van cadeaus vroegen beide heren aan familieleden en vrienden om een financiële donatie aan Stichting Medic te doen. Voor de steun aan het goede doel zijn wij alle gulle gevers zeer dankbaar.

promotie website

Medic aanwezig bij symposium “Surgical Needs In Low Resource Settings”

Op vrijdag 14 t/m zondag 16 november vond in Amsterdam het symposium  SURGERY IN LOW RESOURCE SETTINGS plaats.

http://www.nvtg.org/userfiles/files/surgicalneed_poster_nl.pdf

Aan dit congres namen van de totaal 150 aanwezigen veel chirurgen deel die regelmatig in ontwikkelingslanden opereren. Stichting Medic stond tijdens dit congres met een stand in de foyer en tijdens de pauzes en tussen de verschillende lezingen was er veel belangstelling voor de hulp die wij kunnen bieden. Vooral de mechanisch te bedienen ok tafel, de LED ok lamp die bij uitval van de spanning op batterijen verder werkt en de verschillende fixateurs externe trokken veel belangstelling. Zondag was er nog een workshop over de fixateur externe die druk bezocht werd.

surgical needs website 2014

Medic op Jaarlijks congres TROIE in Apeldoorn

Zaterdag 25 oktober was Stichting Medic aanwezig bij het jaarlijks congres van TROIE (tropenartsen in opleiding) in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. Tijdens de lunch bezochten vele congresgangers onze stand en was er veel belangstelling voor de vernieuwde operatielamp met LED verlichting.

P1020304

Hulp voor Roemenië

Ook in Roemenië slaat de crisis toe. Sommige veranderingen, door Brussel opgelegd, komen hard aan. De zorgen zijn groot, de werkloosheid is erg hoog en levensonderhoud wordt steeds duurder. Velen leven onder de armoedegrens en vooral bij ouderen zie je de gevolgen. Heeft men werk dan maakt men lange dagen. De werkdag begint om 04.30 uur en loopt tot 14.00 uur. Dit komt neer op ± 160 uur per maand. Het salaris is ongeveer € 200,-. Voor een bestaan moet men op zoek naar een tweede baan. Voor hen die wel werk hebben blijft het salaris ver achter bij de prijsontwikkeling op de markt. Specialisten in ziekenhuizen verdienen slechts € 450 per maand en vertrekken naar het westen. Afgelopen winter zijn in Roemenië mensen in huis doodgevroren. Het orthopedisch ziekenhuis in Targu Mures had dringend behoefte aan apparatuur en medisch gereedschap. Via dr. Zsuzsi Bartha (orthopedisch specialist) kreeg Stichting Medic de vraag om hulp. Gebrek aan goed gereedschap is groot. Dank zij Stichting Medic  wordt er nu goed materiaal geleverd. Het ziekenhuis en haar medewerkers zijn blij met de geleverde middelen.

targu mures

 

Ziekenhuizen in Afrika halen opgelucht adem met zuurstofconcentratoren van Westfalen Medical

Stichting Medic heeft enige tijd geleden een convenant getekend met Westfalen Medical bv in Deventer, waarbij een aantal zuurstofconcentratoren geschonken zijn die het afgelopen jaar hun weg hebben gevonden naar een aantal ziekenhuizen en klinieken in Malawi, Congo, Oeganda, Moldavië, Zambia en Syrië. Hieronder ziet u een foto van het uitpakken van een hulpgoederenzending aan een ziekenhuis in Oeganda. Door de veelal gebrekkige zuurstofvoorziening in deze ziekenhuizen komen de concentratoren goed van pas bij de reanimatie van babies en toediening van zuurstof na een operatie. De donatie van apparatuur door bedrijven als Westfalen Medical bv is belangrijk voor ons om hulp te kunnen bieden en ons werk te blijven doen. Zie ook: https://westfalenmedical.com/blog/post/35/ziekenhuizen-in-afrika-halen-opgelucht-adem-met-zuurstofconcentratoren-van-westfalen-medical

oeganda 1