Alle berichten

Hulp voor Syrië

Op 25 april vond een uitzending plaats van het programma Nieuwsuur over de oorlog in Syrië. Bij Medic zijn opnames gemaakt van een interview met mevr. Shamier die zich inzet voor de hulpverlening door het verzamelen van apparatuur en medische goederen. Vele ziekenhuizen zijn door de oorlog vernield en met name de burgers lijden hieronder door het gebrek aan medische zorg. Stichting Medic biedt hulp zonder een standpunt in te nemen ten aanzien van de vechtende partijen anders dan dat ook zij oproept om alle geweld te staken en is vooral gericht op het verlenen van hulp aan die mensen die door de oorlog verstoken zijn van medische zorg. Voor een korte impressie van de opnames, zie het filmpje hieronder

 

Voor de volledige uitzending:  http://youtu.be/xEnqvKLHFJU

Bericht uit Sierra Leone

Lion Heart Foundation heeft in Yele, Sierra Leone, het “Lion Heart Medical Center” opgericht. Stichting Medic heeft daaraan bijgedragen door de levering van apparatuur en goederen waaronder een operatietafel en een aantal Hebi couveuses. In hun laatste nieuwsbrief kunt u hierover lezen. Sierra Leone Hebi

Koninklijke onderscheiding voor Medic vrijwilliger Loek Driehuis

loek onderscheiding

Feestelijker kon het einde van het jaar niet gevierd worden!  Tijdens de jaarlijkse kerstviering werd Loek volkomen verrast door het plotseling ten tonele verschijnen van de loco-burgemeester van Apeldoorn, de heer Cziesso. En dat terwijl hij dacht naar een lezing van zijn kleinzoon te gaan. Althans, zo had de afdeling list en bedrog van Medic in nauwe samenspraak met de familie hem wijsgemaakt teneinde hem in z’n nette pak naar Medic te laten komen.

In een luchtige voordracht roemde de loco-burgemeester een aantal van Loeks activiteiten, die hij tijdens en (vooral na) zijn werkzame leven had verricht.

Lichtelijk ontroerd hoorde Loek het relaas aan, en na de officiële lezing van het Koninklijk Besluit werden hem de versierselen behorende bij de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld.

Na de felicitaties van zijn ruim aanwezige familie richtte Loek zich tot de volgepakte kantine op de voor hem zo eigen wijze: dankbaar, relativerend en met humor. Zijn vrijwilligerswerk bij Stichting Medic, zei Loek, was de langste baan die hij ooit in zijn leven had gehad. Meer dan 25 jaar!!

Daarna besloot de voorzitter de kerstviering met een korte toespraak, waarin hij zijn tevredenheid uitte over het afgelopen jaar en zei vol vertrouwen het nieuwe jaar in te gaan.

Het was dus met recht en onvergetelijke Kerst met een gouden krans.

TV uitzending Max Maakt Mogelijk

Op 26 september zijn bij Stichting Medic TV opnamen gemaakt voor de overdracht van een ambulance die door Medic geschonken is aan “Max maakt mogelijk”. Deze stichting heeft zich de afgelopen 4 jaar ingespannen om een ziekenhuis in Florești, Moldavië, te renoveren en in te richten. Medic heeft naast de levering van apparatuur deze volledig ingerichte ambulance geschonken aan “Max maakt mogelijk”.  http://www.maxmaaktmogelijk.nl/projecten/moldavie/streekziekenhuis-floresti/

De uitzending van de overdracht werd op 15 november uitgezonden op ned.2 om 17:35.

Govert Jan en Carel web

De overdracht in Apeldoorn op 26 september

Van links naar rechts: Govert van Nieuwenhuyzen (projectleider), Jan Slagter (omroep Max)

en Carel de Bos (voorzitter St. Medic).

Medic op tropenartsendag in Gelre ziekenhuis

Op zaterdag 16 november organiseerde TROIE, de assistentenvereniging van de Nederlandse Tropenartsen in opleiding een dag in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn. De opkomst was met ruim 180 mensen zeer goed te noemen. Naast de lezingen was er tijdens de lunch ook een beurs waaraan een flink aantal standhouders deelnamen. Ook Medic was van de partij.

Tropenartsen zijn een belangrijke doelgroep voor onze stichting en vanaf 13:00 tot 15:00 kwamen vele belangstellenden informeren naar wat Medic voor hen kan betekenen.

http://www.tropenopleiding.nl

medic troie dag 1

Bezoek ambassadeur van Zambia

Dinsdagmorgen 24 september kwam Mrs. H.E. Grace M. Mutale Kabwe, ambassadeur van de republiek Zambia, op bezoek bij Medic. Zij was in gezelschap van de directie van het bedrijf Solited bv dat plannen ontwikkelt om een fabriek te bouwen in Zambia voor het produceren van zonnecellen. Stichting Medic ondersteunt een aantal projecten in het noord-oosten van Zambia door de levering van apparatuur aan lokale district ziekenhuizen, o.a. in Chilonga.

Het bezoek stond in het teken van een verdieping van de samenwerking. Na het bezoek afgelopen jaar van de First Lady van Zambia, werd nu niet alleen gesproken over de levering van apparatuur, maar ook over een meer planmatige aanpak  op middellange termijn waarbij kennis, zowel op medisch als op technisch gebied, lokaal opgebouwd kan worden.

ambassadeur 2

Foto Stentor 25 september 2013

Humanitaire hulp aan Syrie

Stichting Humanitaire Hulp Syrië 

Marthalaan 3 – 74

7511 AZ Enschede

Nieuwsbrief 8 , juli 2013

Reis naar Syrie

Met de nadrukkelijke aansporing van de garage het oliepeil goed in de gaten te houden, vertrokken Ido en ik 3 weken geleden met een volgeladen VW-Transporter richting Syrië.

Met een royale donatie ad € 3.200,- van de Hazewinkel Foundation konden we een goede 2-de hands VW-bus kopen om de ingezamelde kleding en medische hulpmiddelen te vervoeren. Veel dank aan Medic, DHIN en de Medische Ontwikkelingssamenwerking van MST Enschede voor de ter beschikking gestelde goederen. Zie voor de volledige nieuwsbrief  “SHHS nieuwsbrief 8

Moeder- en kind kliniek Guzang, Kameroen

De Stichting Support Batibo Kameroen heeft Medic indertijd benaderd met de vraag om naast de leverantie van apparatuur voor de moeder- en kind kliniek, ook te helpen met de financiering van de bouw van de kliniek. Onderstaand treft u de laatste nieuwsbrief aan van de Stichting Support Batibo Kameroen.

Bij deze onze nieuwsbrief van het project in Guzang, Kameroen.Zonder uw hulp, zoals het beschikbaar stellen van medische goederen,uw geweldige geldige bijdrage en uw advies en ondersteuning, was het resultaat niet wat het nu is geworden. Daarvoor onze grote dank.We hopen dat u ook het komende jaar nog vele stichtingen van dienst zult kunnen zijn.We wensen u allen gezellige feestdagen en een gezond en succesvol 2013.

Met groet,

het bestuur van de Stichting Support Batibo Kameroen

Lees verder

Ondertekening overeenkomst Stichting Medic

Om de continuïteit van de samenwerking met de ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen te waarborgen, streeft Stichting Medic ernaar om zoveel mogelijk deze samenwerking in een convenant vast te leggen. In zo’n convenant wordt o.a. vastgelegd dat Medic de sponsor van apparatuur vrijwaart van gebreken en goede werking van de geschonken goederen. Ook staat daarin aangegeven dat Medic conform de missie van de stichting deze apparatuur zal inzetten bij goede doelen in ontwikkelingslanden. Belangrijk is ook dat beide partijen een coördinator benoemen waardoor de continuïteit van de samenwerking zeker gesteld wordt.
Lees verder

Westfalen Medical bv tekent convenant met Stichting Medic

Bij steeds meer industriële toepassingen en processen van de hoogtechnologie, in het onderzoek en de wetenschap, in de geneeskunde en de milieutechniek worden ze ingezet: speciale gassen.

Als soortbegrip omvat de benaming een omvangrijk spectrum van de hoogste gaskwaliteiten. Daartoe behoren:

  • hoogzuivere gassen
  • gasmengsels
  • isotopen en isotopenmengsels

Het assortiment van Westfalen representeert de veelzijdigheid van de speciale gassen: meer dan 100 hoogzuivere gassen en gestandaardiseerde gasmengsels vormen het fundament. Bovendien produceert Westfalen ook vaak gasmengsels volgens individuele klantenspecificaties. Bijna 150 afzonderlijke componenten staan hier ter beschikking.
Lees verder