Vacatures

Als u interesse heeft om ook als vrijwilliger bij Medic te komen helpen, dan zijn er op dit ogenblik de volgende vacatures:

Projectleiding:   Voor deze functie is een medische achtergrond gewenst maar niet vereist. De projectleider is de contactpersoon tussen aanvrager van hulp en de Medic organisatie en leidt het project vanaf de aanvraag, t/m de levering van de gevraagde goederen of diensten.

Onderhoudsmedewerker: Veel van de goederen die wij gedoneerd krijgen behoeven een “cosmetische” bewerking. Technisch zijn ze nog goed te gebruiken. Het gaat dan om het schoonnmaken ervan, ontdoen van roestplekjes, “bij”schilderen, etc. Enige handigheid is wel gewenst.

Medewerker werkplaats:   Kennis van materialen, verspanende technieken en fijnmechanische bewerkingen. In onze werkplaats worden de “eigen” Medic producten geproduceerd en worden mechanische reparaties aan gedoneerde apparatuur uitgevoerd. De werkplaats is voorzien van draaibanken, freesbank, boor- en zaagmachines etc.  

PR/Marketing: Het bijhouden van de website, het verzorgen van brochures en persberichten. Contact onderhouden met instellingen die voor Medic belangrijk zijn zoals NVZ, NVDZ, NGO’s etc.

Kantinebeheer:  Op de dinsdag- en donderdagochtenden wordt er vanaf 10:00 door de vrijwilligers gezamenlijk koffie gedronken. Er is plaats voor een tweetal vrijwilligers die op die ochtenden de koffie en het verder beheer van de kantine verzorgen.

Medewerker Laboratorium apparatuur en accessoires:  Wij zoeken een klinisch chemisch analist die laboratoriumapparaten kan controleren en eventueel repareren. Een vrijwilliger met laboratoriumervaring. Hij/zij zal na ontvangst van voor hergebruik bestemde goederen deze nakijken en keuren op geschiktheid.

Chauffeur bedrijfswagen: Op de afdeling logistiek & transport is een vacature voor een chauffeur van de bedrijfswagen. Met deze wagen worden voor hergebruik geschikte medische goederen opgehaald uit ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland. Deze worden gebracht naar de opslagplaats van de stichting in Apeldoorn. Deze ritten worden uitgevoerd  met een bijrijder die tevens kan helpen bij het in- en uitladen.

Relatiebeheerder hulporganisaties: Voor het onderhouden van contacten met hulporganisaties via welke onze stichting regelmatig aanvragen krijgt doorgestuurd, zoeken wij iemand met communicatieve vaardigheden om afspraken over samenwerking met dergelijke organisaties te maken. Gedacht wordt hierbij aan instellingen als PUM, Oxfam/Novib, service clubs, etc.  

Onderhoud “groen”: De werkzaamheden komen in hoofdzaak neer op onkruidvrij houden van de parkeerplaats, ruimtes tussen de gebouwen en snoei- en maaiwerk. Deze werkzaamheden vergen geen wekelijkse inzet,maar als daar interesse voor is kan ook men ook gewoon meewerken aan andere klussen zoals bouwwerkzaamheden.