Wat doet Medic?
Medic verzamelt en repareert apparatuur die van nut is in gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden. Op verzoek en tegen marginale kosten stelt Medic deze apparatuur en goederen beschikbaar aan gezondheidszorginstellingen. Jaarlijks worden er zo’n 150 projecten gerealiseerd in meer dan 40 landen. Op grond van de wensen uit het veld, daarbij gebruik makend van de expertise die wij in huis hebben, heeft Medic enkele eenvoudige toepassingen ontwikkeld. Zo zijn er een OK lamp, een operatie tafel en een verlosbed in productie gebracht, die onderhoudsarm zijn en waarvoor eventuele vervangende onderdelen plaatselijk voorhanden zijn. Er wordt op toegezien dat de goederen terecht komen bij de doelgroep van Medic: de behoeftige of noodlijdende bevolking. Er worden betrekkingen onderhouden met Nederlandse- en autochtone werkers in het veld op vele plaatsen in de wereld: Afrika, Oost-Europa, Azië, en Zuid- en Midden Amerika. Medic stelt expertise beschikbaar door specialisten op medisch en –technisch gebied als Consultants uit te zenden.
Onze donoren

Hulpgoederen worden ons aangeboden door ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, de medische industrie, medische praktijken en Thuiszorg. Maar ook particulieren, serviceclubs, charitatieve fondsen en andere hulporganisaties verlenen hulp aan Medic. Voor deze bijdragen zijn wij zeer dankbaar.

Doelstelling

Medic is een vrijwilligers organisatie die medische hulpgoederen en diensten helpt te verstrekken aan behoeftigen in economisch achtergebleven gebieden ongeacht ras, geloof of ideologie.

Na de oprichting door de chirurg A.J.Froeling in 1968 is Medic fors uitgegroeid tot een organisatie met een 90-tal vrijwilligers, deskundig over een breed terrein. In 1982 werd Medic een zelfstandige stichting

Kosten en baten

De meeste goederen worden gratis ter beschikking gesteld, andere artikelen moeten worden aangekocht.

Kosten van transportmiddelen, huur opslagruimten, reparaties en andere bedrijfskosten komen daar nog bij. Het feit echter dat de organisatie volledig door onbetaalde vrijwilligers wordt gedreven houdt de lasten laag.

De kosten worden gedekt door van de aanvragers een bijdrage te vragen. Voor zover onze middelen daartoe reiken, worden in geselecteerde gevallen leveranties gratis ter beschikking gesteld. 


Door scherp onze inkomsten en uitgaven te bewaken, zijn we in staat ons werk voort te zetten en onze hulpverlening te verbeteren.