ANBI erkend

anbi v1

Stichting Medic is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend door de belastingdienst. De regelgeving is per 1 januari 2014 gewijzigd en vanaf die datum moeten de instellingen met een ANBI erkenning de volgende gegevens op hun internetsite bekendmaken:

Naam:  Stichting Medical Equipment Distribution and Information Centre (Stichting Medic)

Fiscaal nummer: 62.90.371.B.01

Contactgegevens:    zie onderaan deze pagina

Bestuurssamenstelling:   zie “organisatie en jaarverslagen”

Voor de punten beloningsbeleid, beleidsplan, doelstelling, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording zie “organisatie en jaarverslagen”