Advisering

Er blijkt op vele gebieden een duidelijke vraag te bestaan naar kennisoverdracht en bijscholing. Voor zover het in haar vermogen ligt tracht Medic hieraan te voldoen door uitzending van experts op medisch / technisch gebied, die gedurende enkele weken hun kennis overbrengen.

De Medic Consultants werken altijd onder de verantwoordelijkheid van de aanvragende partij. Medic zal de reiskosten voor haar rekening nemen; de ontvangende partij dient voor passende huisvesting, voeding en lokaal vervoer te zorgen.