Stichting Medic
Medic is een vrijwilligersorganisatie, die medische apparatuur en goederen verzamelt,  repareert en distribueert ten behoeve van gezondheidsprojecten in economisch achtergebleven gebieden.  Medic levert deze hulp in de vorm van:
  • Materiële en financiële steun plus kennisoverdracht
  • Aanvullende uitrustingen voor artsen
  • Inrichten van gezondheidscentra, zendings- en missie ziekenhuizen
  • Apparatuur en kennisoverdracht aan revalidatie centra         meer >
Covid-19 en Stichting Medic

Apeldoorn, 15 februari 2021

In maart besloot het bestuur om de activiteiten aan de Bosboomstraat in Apeldoorn tot in ieder geval 1 juni te staken. Reden was en is dat onze vrijwilligers met een gemiddelde leeftijd van boven de 65 jaar allen behoren tot de ouderen en dus één van de risicogroepen van het Corona virus. Daarna is het bestuur maandelijks samengekomen om te bezien of en hoe Stichting Medic haar werkzaamheden kan hervatten. Helaas is het zo dat, hoewel het aantal besmettingen en doden als gevolg van het virus in de zomer sterk was afgenomen, een tweede golf en nu ook de de dreiging van een derde golf met veel besmettingen er nog altijd is. De huidige situatie laat dan ook onverlet dat wij, gezien onze hoge gemiddelde leeftijd, als risicogroep zeer voorzichtig te werk moeten gaan met het eventueel weer opstarten van activiteiten. Uiteraard willen wij de continuïteit van Medic waarborgen en er voor zorgen dat onze vrijwilligers, maar ook afnemers en aanbieders van apparatuur ons niet vergeten. Het blijkt bijvoorbeeld dat ziekenhuizen en zorginstellingen ook in deze tijd apparatuur en goederen blijven aanbieden. En daar zijn wij hen uiteraard zeer dankbaar voor. Het aantal aanvragen voor projecten is afgenomen, maar er blijven aanvragen binnenkomen en er zijn ook lopende projecten die onze aandacht verdienen. Tot 31 mei 2021 zullen wij dan ook alleen na zorgvuldig onderling overleg met betrokkenen, waarbij urgentie een belangrijke rol speelt, aanvragen voor hulp en aanbod van goederen in behandeling nemen. Onze vrijwilligers willen allen graag weer naar Medic komen om de draad op te pakken. Maar wij moeten voorzichtig blijven ter bescherming van hun gezondheid. Het ziet ernaar uit dat eind mei de meesten van onze vrijwilligers tenminste een keer gevaccineerd zijn. De verwachting is dat wij in juni weer voorzichtig de activiteiten kunnen opstarten.

Het bestuur van Stichting Medic heeft daarom na intern overleg met betrokkenen het volgende besloten:

  1. Dat niemand zonder vooroverleg en toestemming van de coördinator gebouwen en terreinen naar Stichting Medic aan de Bosboomstraat in Apeldoorn komt. Aanvragen via info@medic.nl
  2. Dat tot 31mei 2021, alleen bij een urgente situatie actie wordt ondernomen. Dit betreft aanbod van goederen of de uitvoering van een project. Dit ter beoordeling van de betreffende coördinatoren bij Stichting Medic. Ook hier geldt aanvragen via info@medic.nl of via de website www.medic.nl
  3. Alleen vrijwilligers van Medic, na toestemming, toegang tot de gebouwen hebben onder toepassing van de vigerende overheidsregels.
  4. Afgifte en ophalen van goederen buiten de gebouwen plaatsvindt
  5. Het bestuur komt regelmatig bijeen om de situatie te bespreken en te beoordelen of de regels aangepast dienen te worden.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen, tegen onze gewoonte in, niet vriendelijk overkomen. Maar wij hopen en rekenen op uw medewerking, zodat wij hulp kunnen blijven bieden en de gezondheid van onze vrijwilligers zo goed als mogelijk kunnen waarborgen.

Carel de Bos

Voorzitter Stichting Medic

Hoe U kunt helpen
facebook 2

Donatie medische apparatuur

Wanneer u apparatuur heeft die afgeschreven is, of niet meer wordt gebruikt, kunt u hier de gegevens invullen. Ook goederen waarvan de verloopdatum nog niet is gepasseerd, kunt u hier aangeven. Wij nemen dan contact met u op voor transport meer >

Financiële donatie

Alle donaties komen in het geheel ten goede aan onze projecten. In 2017 zijn 139 projecten uitgevoerd in meer dan 30 landen. Vaak zijn er onvoldoende financiële middelen om alle wensen te vervullen. Er zijn meerdere mogelijkheden om het werk van Medic te steunen meer >

Vrijwilligerswerk

Medic heeft rond 90 vrijwilligers waaronder medici en niet-medici. Wilt u de daad bij het woord voegen, Geef u dan op als vrijwilliger of kom eens kijken bij ons in Apeldoorn meer>