Alle berichten

Ondertekening overeenkomst Stichting Medic

Om de continuïteit van de samenwerking met de ziekenhuizen en gezondheidszorginstellingen te waarborgen, streeft Stichting Medic ernaar om zoveel mogelijk deze samenwerking in een convenant vast te leggen. In zo’n convenant wordt o.a. vastgelegd dat Medic de sponsor van apparatuur vrijwaart van gebreken en goede werking van de geschonken goederen. Ook staat daarin aangegeven dat Medic conform de missie van de stichting deze apparatuur zal inzetten bij goede doelen in ontwikkelingslanden. Belangrijk is ook dat beide partijen een coördinator benoemen waardoor de continuïteit van de samenwerking zeker gesteld wordt.
Continue reading

Westfalen Medical bv tekent convenant met Stichting Medic

Bij steeds meer industriële toepassingen en processen van de hoogtechnologie, in het onderzoek en de wetenschap, in de geneeskunde en de milieutechniek worden ze ingezet: speciale gassen.

Als soortbegrip omvat de benaming een omvangrijk spectrum van de hoogste gaskwaliteiten. Daartoe behoren:

  • hoogzuivere gassen
  • gasmengsels
  • isotopen en isotopenmengsels

Het assortiment van Westfalen representeert de veelzijdigheid van de speciale gassen: meer dan 100 hoogzuivere gassen en gestandaardiseerde gasmengsels vormen het fundament. Bovendien produceert Westfalen ook vaak gasmengsels volgens individuele klantenspecificaties. Bijna 150 afzonderlijke componenten staan hier ter beschikking.

Continue reading