Hulp nodig?

Medic kan op verschillende manieren hulp bieden. Belangrijk daarbij is dat de aanvraag om hulp voldoet aan de doelstelling van onze stichting. Wij richten ons daarbij met name op ziekenhuizen en klinieken in die gebieden van de wereld waar de bevolking moeilijk toegang heeft tot de reguliere gezondheidszorg en sprake is van kwalitatief en/of  kwantitatief onvoldoende medische voorzieningen. Concreet betekent dit dat dat Medic van te voren zoveel mogelijk de nodige informatie inwint omtrent de aard van de zorg en vast wil stellen of er voldoende medische en technische kennis en vaardigheden aanwezig zijn op de plaats waar medische goederen worden ingezet. Het is dan ook van belang dat bij de aanvraag deze informatie wordt meegestuurd.

Naast de levering van apparatuur en goederen heeft Medic samenwerking met verschillende andere partijen o.a. de PUM. De experts van de afdeling gezondheidszorg van de PUM kunnen lokaal organisatorisch advies verlenen. Medic kan steun verlenen door de levering van apparatuur en kan tevens advies verlenen op medisch technisch gebied.

magazijn 1