Transportbemiddeling

Alhoewel Stichting Medic zelf niet verantwoordelijk is voor het transport van de goederen, willen wij wel bemiddelen bij het tot stand komen van het vervoer. Bij veel aanvragen voor hulp worden wij geconfronteerd met transportproblemen. Te weinig goederen om een 40-voet container te vullen, onvoldoende financiën om het transport te bekostigen, of gebrek aan kennis om e.e.a. te organiseren. Wij stellen een pagina ter beschikking op onze website waar vraag en aanbod kan worden aangegeven.

Er is een vraag- en een aanbodformulier. Als u transportmogelijkheden aanbiedt, bijvoorbeeld ruimte over in een container, of u stelt om andere reden transportcapaciteit  ter beschikking, dan kunt u dat aangeven op het aanbodformulier. U vult de gegevens in om wat voor transportmogelijkheid het gaat, het beschikbare volume, naar welk land en wanneer. op het aanvraagformulier vult u in wat voor soort transport u zoekt, om hoeveel het gaat en wanneer het plaats zou moeten vinden.  Wij vermelden dan vervolgens uw gegevens op de pagina’s transportaanbod en vraag. Stichting Medic levert alleen informatie en zal geen rol spelen in deze bemiddeling en is noch juridisch, noch inhoudelijk verantwoordelijk voor de informatie en de verdere afhandeling. Partijen moeten zelf  contact met elkaar zoeken en zaken onderling regelen.

Met uitzondering voor gespecialiseerde vervoersbedrijven, is de maximale looptijd voor de plaatsing van een verzoek tot aanbod of vraag drie maanden. Na die tijd worden de gegevens van de website verwijderd. Er kan dan wel opnieuw een verzoek tot plaatsing ingediend worden. Dit om vervuiling van de informatie te voorkomen.

transport 1

Ga naar: aanbodformulier

Ga naar: aanvraagformulier