Verwante organisaties

 Eardrop Stichting

Eardrop Stichting* zet zich sinds 1983 belangeloos in voor dove en slechthorende kinderen in Afrika.

earlogokl_01

Dental Health International Nederland (DHIN)

DHIN werd in 1977 door een aantal tandartsen opgericht. Beweegreden destijds was zorg te geven aan achtergestelde groepen die van tandheelkundige zorg waren verstoken.

logo

KICI

KICI is de grootste onafhankelijke, charitatieve kledinginzamelaar van de Benelux die zich op professionele wijze sinds 1975 inzet voor het hergebruik van textiel en schoeisel.

kici-logo

PUM

PUM Netherlands senior experts is een non-profit organisatie die bedrijven uit ontwikkelingslanden en opkomende markten adviseert die geen commerciële consultancy kunnen betalen. Wij doen dit door deze bedrijven, op hun verzoek, te koppelen aan Nederlandse professionals die hun jarenlange ervaring onbetaald inzetten voor een betere wereld. Zo stimuleren we ondernemerschap, zelfredzaamheid en duurzame ontwikkeling van midden- en kleinbedrijf ter plaatse. Door deze professionals (senior experts) kortlopende, concrete adviesprojecten op de werkvloer te laten uitvoeren, bouwen bedrijven voldoende kennis op om uit te groeien tot de motor van de plaatselijke economie. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de duurzame economische ontwikkeling van de regio. De contacten die hierbij ontstaan groeien regelmatig uit tot belangrijke handelsrelaties. Hierdoor profiteert ook de Nederlandse economie.

 PUM 2

 Medpacker

Aanbod van overschot medische goederen tijdens uw medische stage of baan in het buitenland

logobanner-v2

Medpacker (www.medpacker.nl) is een studenteninitiatief en online platform voor het verzamelen, herverdelen en afleveren van kleine, herbruikbare medische donaties aan ziekenhuizen in ontwikkelingslanden. De leden van Medpacker zijn studenten Geneeskunde die een klinische stage gaan doen in een ziekenhuis in een ontwikkelingsland. Wij verzamelen herbruikbare medische donaties, herverdelen deze aan de hand van de vraag van de ziekenhuizen in ontwikkelingslanden, en transporteren deze zelf in onze backpack naar onze stageplek in de tropen. Zo wordt er op een nuttige en persoonlijke manier op kleine schaal geholpen met het in stand houden van ziekenhuizen in ontwikkelingslanden, en kunnen wij waarborgen dat medische donaties ook echt op de juiste plek terecht komen.