Medic Foundation
Medic Foundation is an organisation helping to provide medical goods and services to people in need in economically underdeveloped areas. Medic collects and repairs materials useful to health projects sponsored by relief organisations or private persons. We support a variety of projects in developing countries including:
  • Providing additional equipment for doctors in the field
  • Fitting out health centers
  • Delivering medical equipment to existing hospitals and clinics
  • Exchange of knowledge and partly financial support         more >
Covid-19 and Medic Foundation

(Nederlands) Apeldoorn, 1 september 2020

In maart besloot het bestuur om de activiteiten aan de Bosboomstraat in Apeldoorn tot in ieder geval 1 juni te staken. Reden was en is dat onze vrijwilligers allen behoren tot de ouderen en dus één van de risicogroepen van het Corona virus. Daarna is het bestuur maandelijks samengekomen om te bezien of en hoe Stichting Medic haar werkzaamheden kan hervatten. Helaas is het zo dat, hoewel het aantal besmettingen en doden als gevolg van het virus sterk is afgenomen, de dreiging van besmetting er nog altijd is. De door de overheid genomen beslissing om voorzichtig weer e.e.a. toe te staan, laat onverlet dat wij, gezien onze hoge gemiddelde leeftijd, als risicogroep zeer voorzichtig te werk moeten gaan met het eventueel weer opstarten van activiteiten. Uiteraard willen wij de continuïteit van Medic waarborgen en er voor zorgen dat onze vrijwilligers, maar ook afnemers en aanbieders van apparatuur ons niet vergeten. Het blijkt bijvoorbeeld dat ziekenhuizen en zorginstellingen ook in deze tijd apparatuur en goederen blijven aanbieden. En daar zijn wij hen uiteraard zeer dankbaar voor. Het aantal aanvragen voor projecten is afgenomen, maar er blijven aanvragen binnenkomen en er zijn ook lopende projecten die onze aandacht verdienen. Tot 1 januari 2021 zullen wij dan ook alleen na zorgvuldig onderling overleg met betrokkenen, waarbij urgentie een belangrijke rol speelt, aanvragen voor hulp en aanbod van goederen in behandeling nemen. Onze vrijwilligers willen allen graag weer naar Medic komen om de draad op te pakken. Maar wij moeten voorzichtig blijven ter bescherming van hun gezondheid.

Het bestuur van Stichting Medic heeft daarom na intern overleg met betrokkenen het volgende besloten:

  1. Dat niemand zonder vooroverleg en toestemming van de coördinator gebouwen en terreinen naar Stichting Medic aan de Bosboomstraat in Apeldoorn komt. Aanvragen via info@medic.nl
  2. Dat tot 1 januari 2021, alleen bij een urgente situatie actie wordt ondernomen. Dit betreft aanbod van goederen of de uitvoering van een project. Dit ter beoordeling van de betreffende coördinatoren bij Stichting Medic. Ook hier geldt aanvragen via info@medic.nl of via de website www.medic.nl
  3. Alleen vrijwilligers van Medic, na toestemming, toegang tot de gebouwen hebben
  4. Afgifte en ophalen van goederen buiten de gebouwen plaatsvindt
  5. Het bestuur komt regelmatig bijeen om de situatie te bespreken en te beoordelen of de regels aangepast dienen te worden.

Wij realiseren ons dat deze maatregelen, tegen onze gewoonte in, niet vriendelijk overkomen. Maar wij hopen en rekenen op uw medewerking, zodat wij hulp kunnen blijven bieden en de gezondheid van onze vrijwilligers zo goed als mogelijk kunnen waarborgen.

Carel de Bos

Voorzitter Stichting Medic

How to support us
facebook 2

Donation of medical equipment

If you want to dispose of equipment which has been amortized or is not in use anymore, you may fill in the form. Goods, with the exception of medicins,  of which the expiry dates have not been passed are also welcome. We will contact you  to arrange for transportation more >

Financial donations

All financial donations are used in full for our projects. In 2017 we honoured 139 requests for help in over 30 countries. Their are a number of options to support us. more >

Volunteering

Medic has around 90 volunteers with a medical and non-medical background. If you are interested to join us as a voluntary worker, please contact us. more >