COVID-19 en Stichting Medic

1 oktober 2021

Met ingang van 1 oktober 2021 hebben wij de activiteiten verder opgeschaald en kunnen de vrijwilligers weer als vanouds aan het werk. Vanwege het Coronavirus blijven wij voorzichtig en zijn een aantal regels nog steeds van kracht. 

Het bestuur van Stichting Medic heeft daarom na intern overleg met betrokkenen het volgende besloten:

 

  1. Dat tot 1 november 2021, in onderling overleg actie wordt ondernomen betreft aanbod van goederen of de uitvoering van een project. Dit ter beoordeling van de betreffende coördinatoren bij Stichting Medic. Ook hier geldt aanvragen via info@medic.nl of via de website www.medic.nl

  2. Bezoek aan Medic vooraf met de betreffende projectleider of coördinator moet worden afgestemd. Bezoek alleen op dinsdag- en donderdagmorgen vanaf 11:30 

  3. Afgifte en ophalen van goederen buiten de gebouwen plaatsvindt

  4. Het bestuur komt regelmatig bijeen om de situatie te bespreken en te beoordelen of de regels aangepast dienen te worden.

 

Wij zijn verheugd steeds meer op de oude vertrouwde manier ons werk te kunnen doen, maar blijven voorzichtig en hopen en rekenen op uw medewerking, zodat wij hulp kunnen blijven bieden en de gezondheid van onze vrijwilligers zo goed als mogelijk kunnen waarborgen.

 

Carel de Bos

 

Voorzitter Stichting Medic

Klinisch-redeneren-bij-COVID-19.png