COVID-19 en Stichting Medic

Apeldoorn 21 december 2021

Met ingang van 21 december 2021 hebben wij de activiteiten verder moeten inperken door de het toenemend aantal besmettingen met de nieuwe Zuid-Afrika variant (Omikron) en de afname van de werking van het vaccin bij ouderen.

Het bestuur van Stichting Medic heeft daarom na intern overleg met betrokkenen het volgende besloten:

  1. Dat Stichting Medic tot 14 januari voor de normale werkzaamheden gesloten is voor vrijwilligers en bezoekers.

  2. Dat tot nader order in onderling overleg actie wordt ondernomen betreft aanbod van goederen of de uitvoering van een project. Dit ter beoordeling van de betreffende coördinatoren bij Stichting Medic. Contact  via info@medic.nl of via de website www.medic.nl

  3. Dat afgifte en ophalen van goederen buiten de gebouwen plaatsvindt

  4. Het bestuur regelmatig bijeen komt om de situatie te bespreken en te beoordelen of de regels aangepast dienen te worden.

Helaas moeten wij de regels weer aanscherpen. Gezien de hoge gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers moeten wij voorzichtig zijn en hopen en rekenen op uw medewerking, zodat wij hulp kunnen blijven bieden en de gezondheid van onze vrijwilligers zo goed als mogelijk kunnen waarborgen.

Carel de Bos

Voorzitter Stichting Medic

Klinisch-redeneren-bij-COVID-19.png