COVID-19 en Stichting Medic

Klinisch-redeneren-bij-COVID-19.png

Apeldoorn 14 januari 2022

Naar aanleiding van de laatste persconferentie heeft het bestuur beraadslaagd of en hoe wij ook moeten versoepelen. Gezien onze gemiddelde leeftijd en de besmettelijkheid van de Omicron variant, maar ook de wellicht minder ziekmakende werking er van, is besloten op beperkte schaal de activiteiten op te starten. Dat betekent het volgende.

       1. Een beperkt aantal vrijwilligers zal weer aanwezig zijn voor de

           afhandeling van aanvragen voor hulp.

       2. De gebruikelijke regels gelden, houdt 1,5 m afstand, was

           regelmatig je handen, draag een mondneusmasker, bij voorkeur

           FFP2 en niet meer dan 10 mensen tegelijk in de kantine.

       3. Wij gaan er van uit dat je alleen komt als je tweemaal

           bent gevaccineerd en een Boostervaccinatie hebt gehad.

       4. Ophalen van aangeboden goederen alleen als dit echt urgent is,

           anders verzoeken wij de donateurs of de aangeboden goederen

           nog even opgeslagen kunnen blijven voordat wij ze ophalen

       5. Bezoek aan Medic in Apeldoorn is nog niet mogelijk. Afhalen van

           goederen buiten de gebouwen afhandelen.     

       6. Het bovenstaande gaat dinsdag 25 januari in als er voordien

           geen verdere beperkende maatregelen van de overheid

           afgekondigd worden.

De komende weken gaan we goed volgen hoe deze maatregelen uitpakken. Mocht het aanleiding zijn tot verdere versoepeling of het opnieuw invoeren van beperkingen dan komen we daar uiteraard op terug.

 

Blijf gezond,

 

Carel de Bos

Voorzitter Stichting Medic