top of page

ANBI erkend

ANBI-1.png

Stichting Medic is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend door de belastingdienst. De regelgeving is per 1 januari 2014 gewijzigd en vanaf die datum moeten de instellingen met een ANBI erkenning de volgende gegevens op hun internetsite bekendmaken:

  • Naam:  Stichting Medical Equipment Distribution and Information Centre (Stichting Medic)

  • Fiscaal nummer: 62.90.371.B.01

  • Contactgegevens: zie onderaan deze pagina

  • Bestuurssamenstelling: zie “organisatie en jaarverslagen”

  • Voor de punten beloningsbeleid, beleidsplan, doelstelling, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording zie “organisatie en jaarverslagen” 

bottom of page