top of page

Privacy

In het kader van de wetgeving (AVG/GDPR), hoe om te gaan met persoonsgegevens, treft u onderstaand een aantal documenten aan. In deze documenten wordt vermeld met welk doel wij gegevens bijhouden en hoe wij daar mee omgaan. Ook hoe u ons kunt bereiken als u vragen daaromtrent heeft. De persoonsgegevens die wij bijhouden zijn van:

  a. De vrijwilligers van Stichting Medic,

  b. De medewerkers van de om onze hulp vragende organisaties en instellingen

  c. Onze donoren van apparatuur en goederen

  d. Financiële sponsoren van Stichting Medic.

1. Privacyverklaring

2. Privacybeleid-Stichting Medic

3. Privacystatement

4. Procedure datalekken (dataverwerkers)

5. Afsprakenlijst vrijwilligers

6. Inschrijfformulier Medic

bottom of page