top of page

Steun ons

Steun ons

Hulpgoederen worden ons aangeboden door ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, de medische industrie, medische praktijken en Thuiszorg. Maar ook particulieren, serviceclubs, charitatieve fondsen en andere hulporganisaties verlenen hulp aan Medic. Voor deze bijdragen zijn wij zeer dankbaar.

 

Medic’s streven naar hergebruik van apparatuur en goederen bespaart veel geld. Enerzijds doordat er minder afval wordt geproduceerd en anderzijds krijgt deze apparatuur een tweede leven op die plaatsen in de wereld waar men financieel geen mogelijkheid heeft nieuwe goederen aan te schaffen.

Donaties ziekenhuizen en zorginstelling

Medic heeft goede contacten en afspraken met ziekenhuizen en zorginstellingen die veelal vastgelegd zijn in een convenant. Hierdoor kan het ziekenhuis planmatig zijn overtollige of afgeschreven apparatuur afvoeren. Tevens steunen zij hiermee een goed doel, worden gevrijwaard voor hergebruik en dragen bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor een voorbeeld van vrijwaringsformulier "klik hier"

foto-vrachtwagen-1.jpg

Donaties bedrijven

Ook bedrijven doneren aan Medic in het  kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Licht beschadigde of ingeruilde apparatuur die nog goed bruikbaar is wordt graag door ons opgehaald.

Ophalen van apparatuur en goederen

Medic beschikt over eigen transportmiddelen. Wanneer u niet in staat bent de goederen zelf op te sturen kan Medic op afspraak de gedoneerde goederen bij u ophalen. Wilt u apparatuur of andere goederen doneren, “klik hier”

bottom of page