top of page

Emesco foundation

Doelstelling

De doelstelling van het project is het helpen van de Emesco Foundation met het uitrusten van het nieuwe Emesco Gezondheidscentrum in het Kibaale District, West Oeganda. Medic heeft een groot deel van de noodzakelijke apparatuur en het instrumentarium geleverd om het als basis ziekenhuis te laten functioneren. Daarnaast heeft Medic een dieselgenerator geschonken die nodig was voor een stabiele elektriciteitsvoorziening. 

Het Emesco Gezondheids Centrum biedt zorg aan in het gebied waar voordien niet of nauwelijks gezondheidszorg voor de arme plattelands -bevolking aanwezig was.

Ten einde deze zorg te kunnen bieden is de Emesco Foundation in 2011 begonnen met dit uitbreidingsprogramma.

Op dit ogenblik maken ongeveer 45000 mensen per jaar gebruik van het centrum. Dit aantal zal alleen maar groter worden als betere zorg beschikbaar komt. Voor het afronden van dit project is nog € 10.000,- nodig. Wilt u doneren "klik hier" 

dieselgenarator.jpg
lamp.jpg
bottom of page