top of page

UMC Utrecht ondertekent convenant met Stichting Medic

Op 21 februari 2019 werd een convenant getekend met het UMC Utrecht. Voor het ziekenhuis tekende mevrouw M.J. Mol, Directeur Facilitair Bedrijf. Voor Stichting Medic tekenden de heren B. Kroese en J. Haasjes. Staand op de foto’s mevrouw P.C.M. Schlösser (UMCU) en de heer R. Adama (Medic) die een belangrijke rol speelden bij het tot stand komen van dit convenant.

De nu getekende overeenkomst bevestigt de continuïteit van de samenwerking en vrijwaart het ziekenhuis t.a.v. eventuele gebreken en goede werking van de geschonken goederen. Ook biedt het convenant de garantie dat Medic de gedoneerde goederen uitsluitend zal inzetten conform de missie van de stichting.

Comments


bottom of page