Over Stichting Medic

Wat doet Medic?

Medic verzamelt en repareert gebruikte apparatuur die van nut is in gezondheidsprojecten in ontwikkelingslanden. Op verzoek en tegen marginale kosten stelt Medic deze apparatuur en goederen beschikbaar aan gezondheids- zorginstellingen in die landen.  

 

Al meer dan veertig jaar werken iedere dinsdag- en donderdagmorgen ruim 80 vrijwilligers aan de Johannes Bosboomstraat 29 in Apeldoorn aan het verzamelen, repareren en testen van deze gebruikte apparatuur en goederen die door ziekenhuizen en instellingen in de zorg aan hun Stichting Medic zijn gedoneerd.

Onze donoren

Hulpgoederen worden ons aangeboden door ziekenhuizen, verpleeginrichtingen, de medische industrie, medische praktijken en Thuiszorg. Maar ook particulieren, serviceclubs, charitatieve fondsen en andere hulporganisaties verlenen hulp aan Medic. Voor deze bijdragen zijn wij zeer dankbaar. Daarnaast zijn er ook financiële sponsoren die er voor zorgen dat Stichting Medic haar werk kan blijven doen.

FSTI-2000-Good-Price-Medical-Transport-I

Doelstelling

Medic is een vrijwilligers organisatie die medische hulpgoederen en diensten helpt te verstrekken aan behoeftigen in economisch achtergebleven gebieden ongeacht ras, geloof of ideologie. 

Na de oprichting door de chirurg A.J.Froeling in 1968 is Medic fors uitgegroeid tot een organisatie met een 80-tal vrijwilligers, deskundig over een breed terrein. In 1982 werd Medic een zelfstandige stichting

 

Kosten en baten

De meeste goederen worden gratis ter beschikking gesteld, soms worden goederen of onderdelen van apparatuur aangekocht. Kosten van transportmiddelen, huur opslagruimten, reparaties en andere bedrijfskosten komen daar nog bij.

 

Het feit echter dat de organisatie volledig door onbetaalde vrijwilligers wordt gedreven houdt de lasten laag. De kosten worden gedekt door van de aanvragers een bijdrage te vragen. Voor zover onze middelen daartoe reiken, worden in geselecteerde gevallen leveranties gratis ter beschikking gesteld. Door scherp onze inkomsten en uitgaven te bewaken, zijn we in staat ons werk voort te zetten en onze hulpverlening te verbeteren.